update แล้วค่ะ
จากคุณ : bbtvthai
11 ธ.ค. 2561 / 03:34:57

เดอะวอย์ อัพเดทแล้วครับผม
จากคุณ : bbtvthai-n1
11 ธ.ค. 2561 / 03:24:38

สวัสดีคะคุณบีบีช่วยอัปเดอะวอย์ให้ทีคะขอบคุณค่ะ
จากคุณ : Franciszek
10 ธ.ค. 2561 / 16:46:42

คุณ deme คะ ทีมงานได้ชี้แจงผ่านอีเมล แต่อีเมลของคุณใช้งานไม่ได้นะคะ
จากคุณ : bbtvthai
05 ธ.ค. 2561 / 18:23:24

deme ตอนนี้เวบใช้งานได้ตามปกตินะคะ มีช่วงสองทุ่มถึงประมาณ สี่ทุ่มประเทศไทย ที่ใช้ไม่ได้ เป็นระยะ เนื่องจากทีมงานอัพเดตระบบ ค่ะ ตอนนี้ปกติค่ะ
จากคุณ : bbtvthai
05 ธ.ค. 2561 / 18:20:58

deme ตอนนี้เวบใช้งานได้ตามปกตินะคะ มีช่วงสองทุ่มถึงประมาณ สี่ทุ่มประเทศไทย ที่ใช้ไม่ได้ เป็นระยะ เนื่องจากทีมงานอัพเดตระบบ ค่ะ ตอนนี้ปกติค่ะ
จากคุณ : bbtvthai
05 ธ.ค. 2561 / 18:20:53

ดูไม่ได้ทุกรายการไม่ว่าเก่าหรือใหม่ช่วงนี้บ่อยมากเลยค่ะขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยค่ะคิดว่าเห็นใจพวกเราด้วยค่ะที่จ่ายเงินค่าบริการทุกวันแต่ไม่ได้ดู มันเกิดจากอะไร
จากคุณ : deme
05 ธ.ค. 2561 / 16:14:55

ต้องขออภัยทุกๆท่านนะคะ ในระยะนี้ มีการอัพเดตระบบ เพื่อความปลอดภัย ซึ่ง หนึ่งปีต้องทำหนึ่งถึงสองครั้งค่ะ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ ของท่านสมาชิก อาจกระทบการใช้งาน ในบางขณะเวลา (ช่วงสั้นๆ) ในบางพื้นที่ค่ะ ใช่ค่ะ ตามที่ท่านสมาชิกกล่าวว่า นี่ไม่ใช่เวบดูฟ
จากคุณ : bbtvthai
05 ธ.ค. 2561 / 16:05:27

i have again problems can you fix it
จากคุณ : wengbers
05 ธ.ค. 2561 / 14:39:30

ดูไม่ได้ครับ ขึ้น 201 Unable to load stream
จากคุณ : asianfan555
05 ธ.ค. 2561 / 11:53:23

ว่าจะไม่ต่ออายุการใช้งานแล้วนะบ่อยมาก
จากคุณ : tuktuk
05 ธ.ค. 2561 / 09:52:51

Can't watch anything again what going on 4 times already
จากคุณ : sakhonekhamlue
05 ธ.ค. 2561 / 07:45:20

แก้ไขด้วยครับดูไม่ได้เลย
จากคุณ : punnapop100
05 ธ.ค. 2561 / 07:12:06

ช่วงนี้มีปัญหาเกือบทุกวันรบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยค่ะคุณบีบีดูละครไม่ได้อีกแล้วค่ะ
จากคุณ : wanphen1
05 ธ.ค. 2561 / 06:54:21

วันนีดูไม่ได้อีกแล้วจร้า
จากคุณ : wanphen1
05 ธ.ค. 2561 / 05:39:29

ต้องขออภัยทุกๆท่านนะคะ ในระยะนี้ มีการอัพเดตระบบ เพื่อความปลอดภัย ซึ่ง หนึ่งปีต้องทำหนึ่งถึงสองครั้งค่ะ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ ของท่านสมาชิก อาจกระทบการใช้งาน ในบางขณะเวลา (ช่วงสั้นๆ) ในบางพื้นที่ค่ะ
จากคุณ : bbtvthai
03 ธ.ค. 2561 / 19:44:09

ต้องขออภัยทุกๆท่านนะคะ ในระยะนี้ มีการอัพเดตระบบ เพื่อความปลอดภัย ในบางขณะเวลา (ช่วงสั้นๆ) อาจกระทบการใช้งานในบางพื้นที่ค่ะ
จากคุณ : bbtvthai
03 ธ.ค. 2561 / 19:41:37

ใช้งานได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ : aoun
03 ธ.ค. 2561 / 19:22:54

ดูไม่ได้อีกแล้วชว้งนี้ทำไมมีบัญหาบอ่ยมากเลยเกียบทุกวันแก้ใขด่านคะ
จากคุณ : pstout
03 ธ.ค. 2561 / 07:56:36

ทำไมเป็นบ่อยจัง
จากคุณ : tuktuk
03 ธ.ค. 2561 / 05:46:27

Can't watch anything again
จากคุณ : sakhonekhamlue
03 ธ.ค. 2561 / 05:06:23

Can't watch anything again
จากคุณ : sakhonekhamlue
03 ธ.ค. 2561 / 05:06:01

ดูลัครไม่ได้อีกแล้วค่ะคุณบีบี
จากคุณ : wanphen1
03 ธ.ค. 2561 / 04:36:48

ดูได้แล้วคะ ขอบคุณมากคะที่แก้ไข
จากคุณ : nokkajib
01 ธ.ค. 2561 / 21:54:31

ดูเรื่องสุภาพบุรุษยอดองครักษ์ไม่ได้ค่ะ อัพให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ : janbopa2486
01 ธ.ค. 2561 / 16:24:59

It’s doesn’t work with safari
จากคุณ : Arunee12
01 ธ.ค. 2561 / 03:25:59

Is the web page have some problems how come can’t get in to watch
จากคุณ : Arunee12
01 ธ.ค. 2561 / 03:24:42

ดูไม่ได้อีกแล้วนะคะ
จากคุณ : Chalinee Coburn
01 ธ.ค. 2561 / 00:49:31

ดูละครไม่ได้เลยคะ
จากคุณ : nokkajib
30 พ.ย 2561 / 23:00:38

ดูไม่ได้อีกแล้ว Safari cannot connect to the server
จากคุณ : punny001
30 พ.ย 2561 / 20:23:40

 
 
ข้อความ :