[ Register ]
[ สมัครสมาชิกใหม่ ]
Username >> Password >>  

ขั้นตอนการสมัครและ รับชม รายการต่างๆใน www.bbtvthai.com

    1.เข้าหน้าแรก www.bbtvthai.com ท่านจะเห็นหน้าต่างดังนี้    2.เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว จะเห็นหน้าจอดังต่อไปนี้

วิธีสมัครสมาชิก


    3.เมื่อทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อย ถ้า ข้อมูลที่ท่านกรอกครบถ้วน เวบไซต์จะกลับไปที่ หน้าแรกอีกครั้ง ดังภาพ เพื่อให้ท่าน กรอก USERNAME / PASSWORD ที่ท่านพึ่งสมัครไปเมื่อซักครู่ แล้วกด Sign IN อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังภาพ    4.เมื่อท่านทำการ log in เข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้าสู่เวบไซต์เพื่อรับชมรายการต่างๆได้ ดังภาพต่อไปนี้ โดยจะมีชื่อ นามสกุลของท่านขึ้นอยู่ที่หน้าแรกมุมบนซ้ายมือดังภาพค่ะวิธีการรับชมรายการต่างๆ จากเวบ www.bbtvthai.com

    1.เมื่อทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว ท่าน เลือกรับชมรายการต่างๆ โดยคลิกๆไปที่รายการที่ท่านต้องการรับชม ดังนี้ค่ะ

    กด Play ที่ ตอนของรายการที่ท่านต้องการรับชม เมื่อกด play แล้วจะได้ดังภาพข้อที่ 2


เมื่อเสร็จสิ้นการรับชม กรุณา กดปุ่ม log out เพื่อทำการออกจากระบบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ครั้งต่อไปค่ะ


Copyright 2006 BBTVTHAI Co.,Ltd.All rights reserved.Email: bbtvthai@yahoo.com